КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА РИЗОРТ - ВИЛИ, БИЙЧ БАР И РЕСТОРАНТ.

Ноември 2019

ВЪВЕДЕНИЕFitzharris&Price Ltd обявява конкурс

Конкурсът е насочен към студенти, млади професионалисти, архитекти с опит и архитектурни студиа, които да предложат идейни проекти за дизайн на хотелски ризорт с локация: Занзибар, Танзания.

От участниците в проекта се изисква да разработят концепция за архитектурен проект и дизайн, отговарящи на целите и концепцията на Проекта, както и на изискванията за брандиране на хотелска верига в 5 и 5S сегмент ( луксозна 5 звездна верига).

Конкурсът е явен и двуетапен. На първи етап всички участници могат да изпратят конкурсните си проекти, покриващи условията на конкурса. Фицхарис & Прайс ЕООД ще селектира не по-малко от 5 и не повече от 10 проекта, които да продължат на втори етап без да се обявява ред на класиране. Участниците на втори етап ще могат да преработят проектите си и лично да ги представят пред Фицхарис & Прайс ЕООД и състава на журито.

За да участвате:

Моля попълнете Формата и Въпросникът за участие като предоставите изисканата предварителна информация. На всички одобрени кандидати ще бъде изпратена по мейл детайлна информация, включваща : Задание за Проектиране, Конкурсна Програма, Concept Guide и други помощни материали за конкурса.

Идеята зад проекта “BOHEMIANS” е създаването на иновативен, авторски и концептуален архитектурен дизайн, който да се отличава с издържано чувство за естетика и ненатрапчив лукс; особено отношение към детайла и артистичен привкус. Модерно и същевременно класическо решение, в което естетвените материали са на особена почит.

В случай, че постъпят по-малко от 15 проекта в първия етап на конкурса, Възложителят си запазва правото да прекрати конкурса.

Програмата на конкурса е съгласувана с Камарата на Архитектите в България (КАБ) и Съюза на Архитектите в България (САБ).

УЧАСТИЕ


За кого е Конкурсът?

Студенти

Млади професионалисти

Архитекти с опит

Архитектурни студиа


***Право на участие в конкурса имат всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения с архитектурна проектантска правоспособност в съответната държава на регистрация. За участниците от България се изисква регистрация за пълна проектантска правоспособност в Камарата на архитектите в България (ръководител/ментор) . Ако проектът е подготвен от екип (включително студенти), е задължително поне един от членовете на екипа да има професионална регистрация. В случай, че екипът няма (ръководител/ ментор) Фицхарис енд Прайс може да предостви такъв на екипа.

ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ


Коя е първата ви асоциация при думите “БОХЕМСКИ ШИК”?


Форма за Участие

Всички материали ще бъдат предоставени на английски език. МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ


  ***След изтегляне и подпис на декларациите, моля да ги прикачите тук, или изпратете на мейл: contest@metanoadelarose.com Изпращането на декларациите е задължително условие за регистрация в Конкурса.  КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНИЯ


  00

  дни


  00

  часа


  00

  мин.


  00

  сек.


  График  ВАЖНИ ДАТИ:

  РЕГИСТРАЦИЯ


  11.11.2019


  Срок за регистрация в конкурса


  28.01.2020 ( Удължен!)


  Краен срок за подаване на проекти


  ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ


  15-30.01.2020


  Журиране първи етап ( номинации)


  20-01.04.2020


  Журиране втори етап ( награждаване)

  СъбитиеДата
  Официално обявяване на конкурса11.11.2019 г.
  Среща с инвеститори в х-л Кемпински, София - Въпроси и отговори17.12.2019 г.
  Представяне на конкурса и среща с инвеститорите25-30.12.2019 г
  Краен срок за задаване на въпроси по е-mail30.12.2019 г., 23:59 часа
  Краен срок за регистрация на участниците по e-mail30.12.2019, 23:59
  Предаване на конкурсните проекти, първи етап28.01.2020 г., 18:00 часа ( удължен)
  Оповестяване на решението на Фицхарис & Прайс и селекция на не по-малко от 5 проекта и не повече от 10 проекта за втория етап на конкурсадо 30.01.2020 г.
  Краен срок за преработка на селектираните проекти за втори етап на конкурса15.03.2020 г., 18:00 часа
  Презентация на проектите от втори етап пред Фицхарис& Прайс и конкурсното жури15-20.03.2020 г.
  Оповестяване на крайното решение на инвеститора и официално награждаване на проектите от втория етап01.04.2020 г.
  Организиране на изложба с конкурсните проекти16.04.2020 г.

  Оценяване  Оценяването се извършва чрез точкова система (максимален брой точки 60) като основните критерии са:
  • естетика и архитектурна концепция на BOHEMIANS RESORT и оформлението на прилежащите площи – от 1 до 10 точки;
  • функционалност на решението и изпълнение на изискванията в Заданието и Concept Guide – от 1 до 10 точки;
  • строително-технологична изпълнимост – от 1 до 10 точки;
  • използване на местни строителни материали – от 1 до 10 точки;
  • икономическа целесъобразност – от 1 до 10 точки;
  • изграждане на идейния проект чрез използване на метод сградни информационни модели – от 1 до 10 точки;

  Резултати  КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА за разработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект, част Aрхитектура за BOHEMIANS Beach Bar & Resort Zanzibar

  Уважаеми Участници в Конкурс “Бохеми”,

  Eкипът на “Фицхарис & Прайс” ЕООД благодари на всички за отправените предложения и проявения творчески потенциал. Предвид на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. (Обн. ДВ бр. 22/13.03.2020г.) и допълнено със съответните заповеди за въвеждане на противоепидемични мерки на Министъра на здравеопазването и новоприетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. (Обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020г., в сила от 13.03.2020г.), което значително възпрепятства и забави процеса на вземане на решение, с настоящото писмо, бихме искали да Ви уведомим за окончателните резултати от конкурса.

  Често Задавани въпроси


  1. СКИЦА и ПАРЦЕЛ. РИЗОРТ.

  11. Защо скицата не съответсва на сателитната снимка?

  “Beach stripe” частта е “изядена” от силния прилив и отлив. Отливът достига до 2км навътре в океана. Приливната вълна не е висока, но покрива част от “Beach stripe” частта.
  22. Може ли да се строи в частта “Beach stripe” ?

  Да, може. Временните преместваеми обекти следва да започват в частта на плажната ивица след “Beach stripe”
  33. Може ли да се строи във водата?

  Да, може. Jetties, кейове и другу дървени конструкции, за които се изисква специално разрешение. В случай на предвидени такива, да се има предвид устойчивостта на използвания материал ( както на прилив и отлив, така и на висока влажност и слънцегреене).
  44. Може ли да бъдат предоставени топографии на парцела или други подробни документи?

  Подобни детайлни скици ще бъдат предоставени само на участниците, преминали на втори етап.
  55. Какво трябва да е цялостното усещане на ризорта?

  Инвеститорът цели ненатрапчив лукс, съчетаващ в себе си естествени материали и усещане за уют. Да се избягва усещането за “студен и стерилен модерен дизайн”.
  66. Има ли други законови и норамтивни рамки, освен изброените?

  Не, в Занзибар липсва ЗУТ.
  77. Има ли ограничения за етажност на строителство?
  Не. Въпреки това концептът на ризорта не позволява високо етажно строителство.

  2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО.ВИЛИ.

  11. Какво значи 5 С Ризорт. Каква е разликата с 5 звезден комплекс?

  5С ризортите са по-високия и лимитиран луксозен сегмент от 5 звездните ризорти. Отличават се с изискването за sustainable materials и внедряването на energy renewable systems. Това е една от причините, поради които Инвеститорът изисква проектирането да бъде ориентирано в посока използване на максимален брой местни материали, ризортът да има натурално усещане и да се забази връзката с природата.
  5С Ризорти съществуват основно по островни дестнации , сред които най-известните са на Мавриций, Индонезия и Сейшели. Референция : SONEVA RESORT
  22. Могат ли да бъдат променяни заложените изисквания към квадратури?

  Да, могат в посока на увеличаването им. Заложените квадратури са минималните, които инвеститорът изисква, с цел отговаряне на изискванията на 5 С сегмента.
  33. С колко спални следва да са вилите?

  Всички следва да бъдат с една спалня, освен 1 ВИП ( на инвеститора), която следва да е с минимум 2.
  44. Включва ли минималната квадратура на вилите и басейна, прилежащ към всяка вила?

  Да, включва.
  55. Всички 25 броя вили ли ще са в настоящия парцел или ще е отреден допълнителен проект за следващите 14 къщи на втори етап ?
  Първи етап се състои от 11 вили, които трябва да бъдат разположени на терена, предоставен със скицата. Останалите 14 ( до 25) ще бъдат изградени на втори етап на терен, в непосредствена близост до този ( разположен в задната част без лице към плажна ивица) и те не са предмет на настоящия конкурс. Техническите помещения и общи части към хотелската част на ризорта на първи етап са предвидени така, че заложените им минимални изисквания да могат да обслужат и нуждите на етап 2 от хотелската ( вилна) част на ризорта.

  3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО.БИЙЧ БАР.

  11. Ще работи ли бийч бара като нощно заведение?

  Не, няма. Въпреки това Инвеститорът държи да има арт осветление вечер. !!! Ядрото в концепцията на Бохеми Ризорт е Бийч бара, който следва да има работно време 10:00- 22:00ч. Предвид на факта, че клинетите ще прекарват 12 часа, имайте предвид комфорта при разположението на местата. На първо място е удобството.

  4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО.РЕСТОРАНТ МИШЛЕН.

  11. Има ли специални строителни изсквания към ресторанта,за да бъде квалифициран като Мишлен?

  Не, няма. Мишлен звезди се дават за цялостното усещане в ресторанта, в това чисто атмосферата, но най-вече за кухнята.
  22. Какво се разбира под маси? За колко души?

  Стандартно масите следва да бъдат предивдени за 4-ма, но може част от тях да бъдат и за двама.

  5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО.РЕСТОРАНТ ГОСТИ НА РИЗОРТ.

  11. Какви са изискванията?

  Ресторантът следва да дава удобството за закуска, обяд и вечеря на гостите на хотела. Да бъдат предвидени лесно отварящи се и затварящи се модули на минимум 2 от стените на ресторанта. Изискването се налага поради факта, че розртът ще работи 10 месеца в годината, от които 3 са с крайно променливо време - редуват се дъжд и слънце с кратки бури.

  6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО.БАСЕЙН.

  11. Какви са изискванията?

  Инвеститорът държи басейнът да бъде отличителния знак на ризорта, както по размер така и по дизайн, като същевременно бъде лесен за техническо изпълнение. !!! В случай на необходимост техническото лице на екипа, може да съдейства с въпроси и отговори относно конструирането му.
  2Други изисквания към проекта?
  Допълнителни изисквания ще бъдат предоставени на втори етап към одобрените кандидати.